Проблеми на Земята

Проблемите на земята в навечерието на 21-ви век A+ A- Написана на :2008-12-17 22:47 

Сега в края на тази 1997год. аз обобщавам проблемите които само след 2 години ще бъдат обсъждани и като проблеми на века.

Главните проблеми през този 20-ти век бяха 2-те световни войни, в тях загинахамилиони хора бяха разрушени много исторически забележителности. Бяха използвани нови адски оръжия ( атомната бомба) а и тези воини костваха много време на човечеството да се оправи от тях. След края на втората светивна война се зароди нова опасност ,която 50 години висеше над главата ни. Това беше така наречената "Студена война" която на моменти не беше никък студена ,а направо си пареше като в Курея през 50-те ; Куба началото на 60-те ( залива на прасетата) Виетнам края на 60-те и началото на 70-те и Авганистан през 80-те. Всичко това завърши с разпадането на съветският съюз през 1989 год. поне за сега , въпреки че ирак през 1991 год. напомни за студената война и че света е сложно място и тепърва предстои ново преразпределение защото много държави не са доволни от статуквото и заложените капани на ялтенското споразумение.

Въпреки че студената война свърши ядрените и други оръжия за масово унищожение остават голям проблем. Човечеството измисли и направи много оръжия за масово унищожение освен ядреното. Част от тях са неутронноата бомба ,биологичното и бактериологичното оръжие,химическите оръжия,секретните лазерни оръжия и още по секретните разработки на климатични оръжия които се разработват и до днес.

Голям проблем е СПИН или както я наричат чумата на века. Тя взе много жертви и е един от основните проблеми на бъдещето. Хив спин вироса всъщност причинява имунна недостатъчност. Спин е съкратено наименование от синдром на придобитата имунна недостатъчност. Самият той не убива, но прави организма толкова слаб ,че и най-малката болест го убива на края.

Друг огромен проблем за бъдещето е изхранването на населениетона земята. Този проблем е най-видим в страните от така наречение 3-ти свят.Там 30% от населението умира от глади болести (холера, малария, тиф, спин и мн.други)Този проблем започва да става ве по-голям с нарастване населението на земята ,което само по себеси е проблем вече ( свръхнаселеността) Площите на който отглеждаме храна са все по-малко и все по-изтущени, а има все по-голяма нужда от храна, с нарастване на населението на земята. И така този проблем става все по-усезаем.

Този проблем след себеси води още няколко проблема: Избиването на много диви животни за храна. Промишления риболов води до бързото намалване и изчезването от им от някой места ,а и като цяло като видовете.Ловътна дивеч също намалява популацийте на някои животински видове, а да неговорим за ловът за удоволствие, при който дори не се използва като ресурс.Избиването на слоновете заради бивните или тигрите и лъвовете заради кожите им.Само за да се задоволи някои богаташ и неговите капризи.

Друг проблем свързан със свръхнаселеноста е обезлесяването на голями територии.Защото сеиасичат огромни територий от горски масиви за мебели хартия и огрев. Това води със себеси проблема ,че когато няма разтения няма какво да преработва въглеродния диоксит в кислород, а така въздухът става все по-мръсен и все повече се замърсява от развиването на страните от третия свят. Освен изсичането на горите голям проблем е и опожаряването на голями територии за да се използват земите за земеделие, но опожарените територии са изтущени и могат да се използват само няколко години и така се навлиза в един омагиосан кръг. Паленето на стърнищата за да се освободят териториите от остатъците на земеделието допринася за горските пожари и изгарят огромни теритрии, а това замърсява въздуха допълнително. А липсата на гори води до други климатични проблеми, защото води до отмиване от дъждовете на хумусния слои на почвата и така след няколко години териториите се превръщат в пустеещи и след това в пустини. А и се променят профилите на териториите и това води до по силни ветрове и наводнения и така природата се унищожава. Това обезлесяване води до разрушаването на естествените местообитания на на много животински видове и така те се включват в книгата за застрашени видове, изчезват и са безвазвратно загубени за винаги.

Огромен проблем пред човечествоте е и замърсяването на околната среда (въздух, почва и вода) а от там и храната която консумираме. В нея има все повече нитрати и консерванти и зеленчуците само имат вид на такива, а вкуса им е на пластмаса. Замърсяването на въздъха води до повишаване на заболюемоста от белодробни болести,асма и алергии, като и повишено ниво на заболеваемост от сърдечни заболяваня. Д не говорим за ГРАНДИОЗНИЯ ПРОБЛЕМ С ИЗТЪНЯВАНЕТО НА ОЗОНОВИЯ СЛОИ И ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ. Ултравиолетовата радияция , която се засилва с изтъняването на озоновия слои пвишава заболеваемоста от рак на кожата, причинява измирането на много разтителни и животински видове и вдига значително температурата на земята в световен мащаб. А парниковите газове засилват това повишаване на температурата на земята. Така се получават все по-голями промени в климата и все повече природни бедствия.

Замърсяването на водата води също до голями проблеми. Намалява годната за консумация питеина вода. Разрушават се естествените местообиталища на много животински видове. Много реки езера и блата се превръщат в мъртви зони,без живи организми така намалява рибата която е хранителен ресурс изчезват водораслите които пречистват водата и така този воден басеин умира заблтявасе и изчезва. Със същата сила та даже и по-голяма важи това и за океаните кадето рибата и мидите измират а индустрията и прехраната на цели държави зависят от това.

Огромен пробелем са и отпадаците който се трупат по повърхноста на земята. Човечеството всяка година изхвърля милиярди тонове твърди битови отпадаци използвани от него за различни неща , рециклирането им в световен мащаб е под 2 % което е капка в морето.

Друг голям проблем пред човечеството е нарастващата агресия в обществото и умразата. Тероризма е пробем който в близките години ще назрява все повече , а с него щенараства несигурноста в хората. Терористите са лица които искат чрез налагането на страх у хората да ги принудят да приемат една или друга тяхана радикална идея или да разрушат настоящото статукво,но опитваики се да го променят със смърта на невинни хора за разлика от войната, където измират войници.

Наркотиците и тяхното разпространение сред все по млади хора е също огромен проблем. Явно воината с тях не дава нужните резултати. Ако е забранено нещо е по сладко и за това са толкова разпространени. Според мен начина е да се разрешът под контрола на обществото, както е било през 19-ти век и са били съвсем слабо разпространени.

       Липсата на вяра е друг огромен проблем водещ хората до отчаяние и от него се появяват и сектите ,който причиняват мнохество убийства и самоубиства на хора. Това е проблем на обществото което  трябва с доброта да се излекува от тази болест  и от религиозните  фанатици които се появяват по света.

    Изчерпването на ресурсите вече го споменах  то може да бъде преодолено чатично с преработката на отпадаците. По този начин и ще се намали вредното въздеиствие над околната среда. Енергийните ресурси могат да се заменят с природо съобразни, слънчева, вятърна и водна енергия. Определено  соларните технологии ,хибридните автомобили   ще дадът свобода на страните от стария континент ,като и развиващите се страни.  Защото няма да имат нужда  да копуват енергийни ресурси, който с намаляването си  ще стават все по-скъпи и недостъпни за бедните ,който ще ставт все по-бедни.

       Така ако се справят с тези проблеми хората ще станат  достоина цивилизация и едиствения проблем ще са болестите, престъпноста  (която с решаването на тези проблеми ще намалее драстично) и ще се посветят на изкуството и науката. Така  ще бъдат по-щастливи по-добри и по-възвишени хората.

         Това са проблемите  които ще са на дневен ред през 21-век.