Ротвайлер

13.12.2008 13:31

Ротвайлерът има много стабилна, уравновесена нервна система. Той е много смело куче - не се бои от по-едри противници, както и от силни удари, влиза в единоборство и се бори с настървение. Има светкавична здрава захапка и силен боен дух. Поради тези си качества се използва като полицейско куче и най-вече като надежден и предан до смърт домашен пазач.Средно едро, масивно куче, което се отличава със средно голяма глава, силно изразен стоп, черно оцветени носна гъба и устни, ножицовидна захапка на челюстите, тъмнокафяви очи и малки, високо поставени висящи уши. Има мощна, здрава шия. Крайниците са прави и успоредно поставени, масивни, с релефна, силно развита мускулатура. Лапите са големи и овални, със здрави, сводести пръсти. Опашката е в исоко поставена; купира се в ранна възраст. Кожата е дебела, но еластична. Космената покривка е къса и гъста, съставена от груби, плътно прилягащи косми. При отглеждане на кучето при ниски температури се развива плътно подкосмие, предпазващо от влага и студ. Окраската е черна, с червено-кафяви, рязко отграничени рисунъци (по краката, предната част на шията и гърдите, долната част на муцуната и над веждите).

—————

Назад