22 Ден На Земята

22 Ден На Земята

Отделете малко от времето си, за да помогнете на Земята.Тя е много замърсена!Направете презентация за замърсението на Земята.Най-добрата ще получи награда.Нека памогнем на нашата планета!