Голдън ретривър

12.12.2008 14:16

Голдън ретривърът е умен, надежден, с вродено желание за работа. Американският стандарт (АС) допълва, че всякакъв тип агресивност, било то към хора или кучета, а също така и проявата на подтиснатост и нестабилна психика – не са характерни за представителите на тази порода. Именно в този “златен” характер се крие причината за голямата популярност на тези кучета. Породата, която е известна от началото на 20-ти век, в днешно време се счита за една от най-многобройните. Голдъните са умни и добри, предани и всеотдайни. Обичат децата, играят си и се забавляват с тях. Дори и най-малкото златисто пале постоянно донася нещо, защото това е ретривър. Голдън ретривърът е изключително работно куче. Той работи като апортьор по време на лов, водач на слепи, работи с хора, които имат проблеми със слуха, спасява погребаните под развалините на рухнали сгради или затрупани от лавини хора, работи като куче-терапефт или куче-придружител. Освен това те успешно участват в киното, често присъстват в страниците на прочути вестници и списания.
Пропорционални и добре оформени. Черепът е достатъчно широк, но не груб. Главата е добре поставена върху масивния врат. Муцуната е широка и дълбока. Дължината на муцуната е приблизително равна на дължината на черепа, ясно изразен стоп. Гъбата на носа е черна (БС). Черепът е широк, леко закръглен. Стопът е добре изразен, но не рязко. Муцуната е дълбока и широка, почти еднаква по дължина с черепа. Ако се погледне в профил или отгоре, муцуната е малко по-задълбочена и тясна при стопа, в сравнение с мястото, където е носът. Цветът на носа може да е черен или черно-кафяв. Евентуално изсветляване при студено време не се третира като сериозен недостатък. Очи Очите са тъмнокафяви, широко поставени, с черни контури (БС) Очите излъчват дружелюбност и интелект, със средна големина, с тъмни разграничаващи контури, достъчно широко поставени и малко задълбочени в областта на очната ябълка. Slant eyes и стеснените триъгълни очи нямат правилно изражение и се смятат за недостатък. При поглед напред, бялото на окото не трябва да се вижда. (АС) Уши Ушите са със средна големина, поставени на нивото на очите (БС). Ушите са сравнително къси. Предната част е разположена на разтояние от и на нивото на очите. Ухото се спуска надолу, като плътно прилепва по шията. Крайчетата на ушите, обърнати напред, прикриват очите. (АС) Зъби и захапка Захапката е равномерна, ножицовидна, с пълен брой зъби. Горните резци лягат плътно пред долните. Зъбите са поставени в здрава челюст вертикално разположени. (БС) Всяка форма на захапката , различна от горе описаната, се смята да дисквалифициращ дефект. Липсата на зъби се счита за сериозен недостатък (АС) . Голдън ретривърът трябва да притежава силна челюст. Захапката е важна, т.к това е работна порода и едно нейните предпазначения е да носи птици. При това трябва да ги носи внимателно, без ги уврежда допълнително. Шия С добра дължина, суха и мускулеста (БС). Със средна дължина, постепенно преминаваща в “well laid back shoulders”, суха и мускулеста. Без излишък от кожа. (АС) Предни крайници Прави и със здрава костна структура, издължени плешки, равни по дължина с раменете. В резултат на това, крайниците са добре поставени под корпуса на тялото. Лактите са добре прилегнали. (БС) Плешката не е срастната с гръбначния стълб и ребрата. Тя се държи благодарение на група от мускули и здрави връзки. При движение тя изпълнява сложна траектория. Рамото е приблизително равно по дължина с плешката. Ъгълът на рамото спрямо хоризонта също е около 45 градуса. По този начин ъгълът съставен от свързването на рамото с плешката е равен на 90 градуса. Предните крайници са с права форма, добре развита костна структура, плешките са дълги, равни по дължина с раменете, благодарение на което са добре поставени под корпуса на тялото. (БС). Предните крайници са с добре развита мускулатура, добре координирани, осигуряващи свобода на движенията. Плешката е добре прилегнала отзад. Горните краища се приближават един към друг във върха на холката. Рамото и приблизително равно по дължина с плешката, така че лактите добре лягат в горната й част, близко до гръдния кош. Погледнато отпред, предните крайници са прави, мощни, но не груби. Лапите са с кръгла форма, котешки. (БС) Корпус Пропорционален, сравнително къс в областта на кръста, мощен гръден кош. Ребрата са дълбоки, добре извити. Горната линия е права (БС). В стойка и в движение, линията на гърба и права от областта на холката до задната част на тялото. Наклон на горната линия, извивки, плоска или скосена задна част се счита за недостатък. Тялото е добре балансирано, областта на кръста е сравнително къса, дълбок гръден кош. Големината на гръдния кош между предните крайници е равна на свит човешки юмрук. Гръдният кош достига до лактите. Ребрата са издължени, добре огънати, но не прекалено, изтеглени назад. Тазът е сравнително къс, с добра мускулатура, достатъчно широк и задълбочен. Плоски страни,тесен гръден кош, недостатъчна дълбочина на гръдния кош се считат за недостатъци. Опашката е добре поставена, масивна и широка в основанието, следва естествената линия на гърба. Прешлените на опашката достигат скакателните стави при спуснато положение на опашката. Опашката се с носи с весело размахване встрани, на една права с линията на гърба, умерено извита нагоре. Никога не се извива към гърба или между задните две лапи. (АС) Правилната постановка на задните крайници е строго определена. Съответно вариантите за неправилна конструкция могат да бъдат няколко. При едни случаи дефектите са почти незабележими, при други те са очевидни. Постановката на задните крайници може много лесно да се наруши при неправилно отглеждане. Но пък може и да се коригира с помощта на различни видове упражнения.        

 Още снимки     

                                                          

—————

Назад